VoIP problemen

VoIP is techniek welke erg gevoelig is voor niet-merkbare storingen in het netwerk. Het TRiNG platform wordt constant gemonitord op performance en beschikbaarheid om zo een beschikbaarheid te kunnen garanderen.

Toch kan het voorkomen dat een toestel bijvoorbeeld niet kan registreren met het platform. In de meeste gevallen duidt dit op netwerkproblemen binnen de netwerklocatie. Ook kan het zo zijn dat een bepaalde internetprovider of internetknooppunt problemen heeft met het routeren van internetverkeer. Dat gevolgen zijn dan vertraging, jitter of packetloss, wat resulteert in slechte gesprekskwaliteit, hakkelend geluid, robotgeluid en verbindingsproblemen. Vaak werkt internetten dan wel met een lichte niet-merkbare vertraging bij het laden van websites.

Problemen met netwerk oplossen

Wanneer een toestel niet werkt en aangeeft: “Registratie bij provider mislukt” of “Geen Service” betekent dit per definitie niet dat er een probleem bij de provider is, maar kan het probleem zich ook in het netwerk bevinden. De volgende stappen kunnen in dat geval een uitkomst bieden voor het oplossen van het probleem.

Afgebroken RJ45 clip
  1. Controleer of er een internet-, netwerkverbinding is.
    • Is er geen internetverbinding? Neem dan contact op met de internetprovider.
    • Is er wel een internetverbinding ga dan verder met de volgende stappen.
  2. Controleer de bekabeling op breuken en de connectorclipjes en of deze goed is aangesloten.
  3. Herstart modem en routers.
  4. Herstart tussenliggende netwerkswitches.
  5. Herstart de telefoonapparatuur. (Vaste toestellen en basisstations, niet de handsets zelf)

Als er nog steeds problemen zijn, neem dan contact op met support.