Wachtrij strategieën

In de wachtrij heb je de mogelijkheid om verschillende strategieën te kiezen. (Let op: na het opslaan van de wachtrij in TRiNG wordt de wachtrij opnieuw geladen en de stand van de strategieën Round Robin, Minst recent, Minst aangenomen gereset.

Alle extensies laten rinkelen (Ring all)

Alle extensies gaan tegelijkertijd rinkelen rekening houdend met eventueel een wachtrij penalty.

Round Robin

Alle agenten worden na elkaar in de opgegeven volgorde gedurende de rinkelperiode gebeld. Er wordt onthouden welke agent het meest recent is gebeld en de oproep van de volgende beller rinkelt bij de opvolgende agent. Deze strategie houdt geen rekening met ‘aangenomen oproepen’.

Voorbeeld:

Er zijn 3 agenten in de wachtrij op volgorde: 200, 201 en 202. Er is een rinkelperiode van 10 seconden ingesteld.
Beller 1 belt: 200 rinkelt.
Beller 2 belt: 201 rinkelt.
Beller 3 belt en verbreekt binnen 5 seconden de oproep: 202 rinkelt 5 seconden en stopt met rinkelen.
Beller 4 belt en blijft wachten : 200 rinkelt maar neemt niet op binnen 10 seconden, 200 stopt met rinkelen en 201 start met rinkelen.
Beller 5 belt: 202 rinkelt.
​​​​​​​etc.

Let op: wanneer de wachtrij wordt opgeslagen in TRiNG wordt de volgorde gereset. 

Random

Een willekeurige extensie gaat rinkelen.

Weighted Random

Een willekeurige extensie wordt gebeld, maar houdt rekening met de penalty van de agent.

Minst recent

Het gesprek wordt aangeboden aan de extensie welke het minst recent een gesprek heeft aangenomen gedurende de rinkelperiode. Wanneer een agent niet aanneemt, wordt het gesprek opnieuw aangeboden. Bij het wegdrukken/weigeren door de agent wordt het gesprek aangeboden bij volgende agent met de minst recente gesprekken.

Voorbeeld:

Er zijn 3 agenten in de wachtrij op volgorde: 200, 201 en 202. Er is een rinkelperiode van 10 seconden ingesteld.

Beller 1 belt: 200 rinkelt en neemt het gesprek aan. Na 30 seconden wordt het gesprek verbroken.
Beller 2 belt: 201 rinkelt en neemt het gesprek niet aan. Na 30 seconden verbreekt de beller de verbinding.
Beller 3 belt: 201 rinkelt en neemt het gesprek aan. Ondertussen belt beller 4.
Beller 4 belt: 202 rinkelt en neemt het gesprek aan.
Beller 5 belt: 203 rinkelt.

Minst aangenomen

Het eerstvolgende gesprek wordt aangeboden aan de extensie met de minste aangenomen gesprekken. Er wordt bijgehouden hoeveel gesprekken agenten hebben aangenomen. Deze waar kan gereset worden door in-/uit te loggen op de wachtrij.

Lineair

De gesprekken worden als de ingestelde volgorde aangeboden. Let op, deze instelling kan alleen gekozen worden bij nieuwe wachtrijen.