Bellers routeren

Het is mogelijk om te routeren op basis van het telefoonnummer van de beller. Ook wel het CallerID/CID genoemd. Het CallerID is het afzendnummer van diegene die belt. Zo is het mogelijk om bepaalde bellers te routeren naar specifieke personen of afdelingen. Dit wordt ook wel een CallerID filter genoemd.

Om een CallerID filter aan te maken:

 1. Ga naar Configuratie–>Condities.
 2. Klik op ‘Nieuwe conditie.
 3. Vul in:
  Naam: <Filternaam>
  Type: Op basis van CallerID routeren.
 4. Vul de telefoonnummers in van de desbetreffende klanten.
  In onderstaande voorbeeld worden alle klanten met prioriteit naar een speciale wachtrij geleid.
 1. Klik op Opslaan.
 2. Koppel de conditie aan het belplan.

CallerID Filter voor buitenlandse bellers

Het is mogelijk om buitenlandse bellers apart te routeren, bijvoorbeeld om deze te begroeten in de desbetreffende taal. Dit kan door gebruik te maken van een CallerID filter voor buitenlandse nummers. De bellers met buitenlandse nummers beginnen altijd met 00 gevolgd door de landcode.
Om alle duitse bellers naar een bepaalde route te leiden:

Om alle engelse bellers naar een bepaalde route te leiden:

Om alle bellers uit andere landen te routeren:

Wordt er gebruik gemaakt van openingstijden? Maak dan afwijkende openingstijden per land en koppel deze aan de desbetreffende conditie.

Koppel vervolgens alle condities aan het telefoonnummer en zorg ervoor dat de match voor overige landen helemaal onderaan staat.