Routeren per contact

Het is mogelijk om te routeren op basis van een contactpersoon in een bepaald telefoonboek. Per telefoonboek is het mogelijk om een speciale route te volgen. Zo kan elke medewerker een eigen telefoonboek met contacten bijhouden. Wanneer een bepaald contact voorkomt dan wordt het gesprek automatisch gerouteerd naar de desbetreffende medewerker(s).

Voorbeeld:
Een bedrijf heeft meerdere account managers. Elke account manager bediend zijn eigen klanten. Maar klanten bellen naar het centraal telefoonnummer van het bedrijf. Bij een inkomende oproep van een bepaalde klant ziet het systeem welke route is gekoppeld in het telefoonboek en routeert automatisch het gesprek naar de bijbehorende accountmanager.

 1. Ga naar Configuratie–>Meer configuratie–>Telefoonboeken–>Telefoonboek beheren.
 2. Maak een nieuw telefoonboek aan of klik op het huidige telefoonboek
 3. Voeg het item ‘Routeren naar’ toe.
 4. Druk op ‘Opslaan.

Het telefoonboek is nu geschikt om een routering per telefoonnummer in te stellen.

Routering per contact instellen

 1. Ga naar Configuratie–>Meer configuratie–>Telefoonboeken–>Telefoonboeken
 2. Klik onderaan op +
 3. Vul in:
  Naam: <Vul hier de naam van de contact in>
  Telefoon:<Vul hier het telefoonnummer in welke gerouteerd dient te worden.>
  Routeren naar: <Selecteer hier naar welke bestemming het gesprek gerouteerd dient te worden.>
 4. Druk op ‘Opslaan’