Routeren op basis van het telefoonboek

Het is mogelijk om te routeren op basis van een contactpersoon in een bepaald telefoonboek. Per telefoonboek is het mogelijk om een speciale route te volgen. Zo kan elke medewerker een eigen telefoonboek met contacten bijhouden. Wanneer een bepaald contact voorkomt dan wordt het gesprek automatisch gerouteerd naar de desbetreffende medewerker(s).

Voorbeeld:
Een bedrijf heeft meerdere account managers. Elke account manager bediend zijn eigen klanten. Maar klanten bellen naar het centraal telefoonnummer van het bedrijf. Bij een inkomende oproep van een bepaalde klant ziet het systeem in welk telefoonboek de desbetreffende klant voorkomt en routeert automatisch het gesprek naar de bijbehorende accountmanager.

Tip: maak als eerste een per gebruiker (of groep) een telefoonboek aan.

 1. Ga naar Configuratie–>Condities
 2. Klik op ‘Nieuwe conditie’
 3. Vul in
  Naam: Telefoonboek filter <medewerker>
  Type: Selecteer CallerID in telefoonboek.
  Telefoonboek: <Selecteer het desbetreffende telefoonboek>
  Bestemming bij een match: Koppel hier bijvoorbeeld een wachtrij.
  Bestemming bij geen match: Laat deze in de meeste gevallen leeg zodat het belplan op hoger niveau gevolgd wordt.
 4. Druk op ‘Opslaan’
 5. Koppel deze conditie bijvoorbeeld aan het telefoonnummer of tijdschema.