Pushnotificaties

Het is mogelijk om pushnotificaties te ontvangen in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld:

  • Bij een inkomende oproep.
  • Bij een ingesproken voicemail.
  • Bij een gemiste oproep.
  • Bij een doorgeschakeld gesprek naar een mobiel nummer
  • Bij een doorgeschakeld gesprek naar een Vast-Mobiel extensie

Een pushnotificatie bevat informatie zoals bijvoorbeeld het nummer dat belt, maar ook wanneer je meerdere telefoonnummers heb, welk nummer de beller gebeld heeft. Bedrijven met meerdere telefoonnummers kunnen dan in het pushbericht zien op welk nummer er gebeld is en door welk nummer.

Ook is het mogelijk om een Prefix (voorvoegsel) mee te sturen. Dit kan handig zijn wanneer er bijvoorbeeld gewerkt wordt met een keuzemenu. Zo kun je ook zien welke keuze de beller heeft gemaakt.