Periodieke meldingen(Uitgebreid)

Ik heb een periodieke melding ingesteld op de wachtrij, maar deze is niet hoorbaar? Wat doe ik verkeerd?

In de basis wordt er met een periodieke melding een mediabestand afgespeeld in de wachtrij om de x aantal seconden.

In de praktijk lijkt het iets simpels, maar de techniek erachter ligt net even wat anders, en heeft met meerdere onderdelen te maken, onderstaand een korte uitleg wat er nu precies gebeurd.

Er komt een inkomende oproep binnen op de wachtrij, de agenten/toestellen welke aanwezig zijn in de wachtrij gaan over, op de achtergrond krijgen deze de status ‘Ringing’.

Zodra de agenten de status ‘Ringing’ hebben kan de periodieke melding niet afgespeeld worden. Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen.

Er moet gezorgd worden dat de periodieke melding wordt afgespeeld als de agenten niet meer rinkelen, maar hoe?

Wachtrij instellingen:

Ongeacht of je een nieuwe wachtrij aanmaakt of een bestaande aanpast, onderstaand de instellingen en wat ze inhouden:

  1. Wachtrij time-out

    De wachtrij time-out is het totaal aantal seconden dat de wachtrij overgaat voordat de oproep wordt verbroken tenzij de optie ‘Bij time-out’ staat ingevuld. Deze instelling is leidend, ongeacht waar je de andere instellingen op instelt, dit zal altijd opgevolgd worden;

  2. Rinkeltijd per belronde

    Bepaald hoeveel seconden een agent per belronde rinkelt, oftewel de status ‘Ringing’ heeft, zoals boven aangegeven;

  3. Periodieke melding afspelen na x seconden

    Om de hoeveel tijd de periodieke melding wordt afgespeeld;

Zoals boven aangegeven, wil je dat zodra de agent niet rinkelt, oftewel de status ‘Idle’ heeft, de periodieke melding wordt afgespeeld.

Voorbeeld:

Je stelt de wachtrij als volgt in:

Wachtrij time-out = 30 seconden;

Rinkeltijd per belronde = 10 seconden;

Periodieke melding afspelen bij x seconden = 10 seconden;

De wachtrij time-out in bovenstaand voorbeeld zorgt ervoor dat de wachtrij 6x overgaat(Vuistregel = 5 seconden per ronde). Dit is ook de maximale tijd welke de beller in de wachtrij blijft. Ongeacht waar je de andere instellingen op instelt.

Door de andere twee op 10 seconden te zetten, zorg je ervoor dat de agent gestopt is met rinkelen en dat de periodieke melding daarna wordt afgespeeld, let wel op, op de achtergrond loopt de wachtrij time-out gewoon verder.

Daarnaast moet bij het fragment ingesteld worden ‘Vanaf het einde van het fragment’, omdat je wil dat na het afspelen van het fragment de telefoon nog door rinkelt. Voordat deze de time-out bereikt.

Het fragment zal wel volledig afgespeeld worden, alleen als de wachtrij time-out de 30 seconden heeft aangetikt zal de oproep daarna verbroken worden of de ‘Bij time-out’ worden opgevolgd.

TIP!: Zorg ervoor dat met de wachtrij time-out er voldoende tijd is na het fragment, reken bijvoorbeeld de dubbele time-out tijd dan welke je in gedachten had.

Opsomming:

Het is belangrijk dat je de instellingen Rinkeltijd per belronde en periodieke melding afspelen bij x seconden op elkaar afstemt, maar de Wachtrij time-out blijft leidend.

En blijf er altijd voor zorgen dat de agent niet rinkelt, als de periodieke melding afgespeeld dient te worden.