Meeluisteren

Het kan in sommige gevallen handig zijn om mee te luisteren, in te fluisteren en in te breken.

Om mee te luisteren met een ander toestel:
Toets *50 gevolgd door het extensienummer. Wil je meeluisteren met bijvoorbeeld toestel 200? Toets dan *50200.

Influisteren

Met influisteren kan alleen de medewerker horen wat er gezegd wordt, de beller kan dit niet horen. Dit kan handig zijn om tips te geven tijdens het gesprek. Om in te fluisteren, toets dan 5 tijdens het meeluisteren. Om te stoppen toets 4.

Inbreken

Inbreken (barge-in) is hetzelfde als influisteren, alleen kan de andere kant ook meeluisteren. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld een 3-weg gesprek te voeren. Om in te breken, toets 6 tijdens het meeluisteren. Om te stoppen toets 4.