Geluidsfragmenten

Bij de inrichting van het belplan kunnen er geluidsfragmenten worden gekoppeld aan het belplan. Dit bestand dient van het formaat .wav of mp3 te zijn en kan eenvoudig worden geüpload of worden ingesproken.

  1. Ga naar Configuratie–>Media Bestanden.
  2. Klik op Bestand toevoegen
  3. Vul een naam in, eventueel ter referentie een omschrijving
  4. Druk op ‘Bestand kiezen’, browse naar een geluidsbestand en klik deze aan.
  5. Kies het het .wav. of .wav16 formaat. MP3 is experimenteel.
  6. Klik op ‘Opslaan’

Het bestand is nu toegevoegd aan TRiNG. Het bestand kan nu ergens aan het belplan gekoppeld worden. Het is ook mogelijk om meerdere bestanden achter elkaar te koppelen gevolgd door bijvoorbeeld een wachtrij:

Geluidsfragment opnemen via (mobiel) toestel

Het is mogelijk om uit te bellen naar intern nummer of een 06 nummer om vervolgens een geluidsfragment in te spreken.

  1. Kies een extensie of vul een nummer in en druk onderaan op ‘Bel naar’
  2. Spreek het bericht in na de toon en druk op #
  3. Om de opname te accepteren toets 1, om de opname te beluisteren toets 2, om het opnieuw op te nemen toets 3.
  4. Wanneer de opname met 1 is geaccepteerd, is deze opgeslagen in het mediabestand. Deze kan vervolgens aan het belplan worden gekoppeld.

Volumecorrectie

Het is mogelijk om tijdens het uploaden (dit kan alleen tijdens het uploaden, niet als het bestand al is geupload) het volume te verhogen of te verlagen. Om het geluid met 20% te verlagen, vul dan in 0.8 en upload het bestand. Om het volume te halveren, vul in 0.5. Om het volume te verdubbelen vul in 2.

Tekst naar spraak (Text2Speech)

Voor tekst naar spraak, maakt TRiNG gebruik van de Amazon AWS Polly engine om geluidsfragmenten te genereren. Vul een tekst in, laat de overige instellingen standaard en druk op ‘Opslaan’