Extensie extra bestemmingen

Wanneer een telefoonnummer rechtstreeks wordt gekoppeld aan een extensie is het in de meeste gevallen aangeraden om extra bestemmingen te activeren en daarnaast op telefoonnummerniveau een terugval regel toe te voegen.

Onderstaande opties zijn mogelijk en actief als er een vinkje staat en een bestemming is opgegeven:

Onvoorwaardelijk: Altijd deze regel volgen.
Bij geen antwoord: Als “Time-out van inkomend gesprek” is bereikt wordt deze bestemming gevolgd.
Als extensie in gesprek is: Als er al een gesprek naar de extensie is én “Wisselgesprek” staat op “Gebruik de telefooncentrale en schakel wisselgesprekken uit” dan word deze bestemming gevolgd.
(N.B. deze regel wordt niet gevolgd bij een weggedrukt gesprek)
Als extensie offline is: Als er geen toestel is geregistreerd op de extensie dan wordt deze regel gevolgd.
Bij een conditie: Er kan een nieuwe conditie gedefineerd worden en deze kan hier gekoppeld worden. Let op dat in de conditie zelf, de bestemming bij “een/geen” match leeg is. Dan kan hier een bestemming opgegeven worden.