Doorschakeling maken

Het is mogelijk om telefoonnummers door te schakelen via Follow-Me, of via een normale doorschakeling. Dit kan direct bij een inkomende oproep, na een X aantal seconden, geautomatiseerd via een tijdschema, of handmatig met behulp van een schakelaar. Volg de onderstaande stappen om een doorschakeling te maken

 1. Ga naar configuratie–>Aangepaste Bestemmingen
 2. Klik op ‘Nieuwe aangepaste bestemming’
 3. Selecteer type: ‘Doorschakelen naar’
 4. Vul in:
  Naam: <vul een naam in voor de doorschakeling>
  Telefoonnummer: <vul een nummer in waar er naar doorgeschakeld dient te worden>
  Maximale rinkeltijd: <Vul een tijd in, hoe lang TRiNG probeert om het nummer te bereiken> Bijvoorbeeld 60 seconden
  CallerID nummer: Kies hier welk afnummer meegestuurd dient te worden als het telefoonnummer wordt doorgeschakeld.
 5. Laat de overige velden staan en druk op ‘Opslaan’
 1. Koppel de doorschakeling aan een telefoonnummer, een tijdschema