Belplan koppelen

Een belplan bestaat uit verschillende componenten en deze kunnen naar wens worden gekoppeld aan een telefoonnummer.

Een belplan bestaat meestal uit de volgende componenten:

  • Condities (voorwaarden) zoals tijdschema’s en schakelaars.
  • Geluidsfragmenten
  • Voicemails
  • Wachtrijen

Via het veld bestemming kunnen er meerdere componenten worden gekoppeld. Deze worden top-down afgehandeld. Ook is het mogelijk om deze te ‘nesten’ indien nodig.

Een simpel belplan zonder condities waarbij de toestellen alleen gaan rinkelen heeft 1 bestemming:

Een wat uitgebreider belplan met openingstijden heeft meer gekoppelde componenten. In onderstaande voorbeeld gaan de toestellen binnen de openingstijden naar de wachtrij Algemeen en gaan de toestellen rinkelen, maar buiten de openingstijden wordt er een geluidsfragment afgespeeld gevolgd door een inspreekmogelijkheid.

De volgorde is dus belangrijk bij het koppelen.
Zo kan het ook zijn dat een klant via een schakelaar een doorschakeling naar een 06 nummer wenst te maken (conditie). Maar de doorschakeling mag alleen actief zijn binnen de openingstijden. Verder, wanneer er een internetstoring is, kan er een conditie aangemaakt worden die checkt of bij een inkomend gesprek de toestellen online zijn, de zogenoemde fallback bij een internetstoring. Buiten de openingstijden zal dit niet uitmaken aangezien de voicemail dan actief is. Deze conditie dient dan ook binnen de openingstijden te worden gekoppeld. Let erop dat binnen de condities de “Bestemming bij geen match” leeg wordt gelaten.