Gigaset R650H

Hard reset

Mocht de handset niet meer werken zoals wordt verwacht dan kan deze gereset worden.

  1. Zet de handset uit.
  2. Houd de knoppen 1, 4 en 7 ingedrukt.
  3. Zet het toestel aan.
  4. Zodra er service in het scherm verschijnt 76200 intoetsen.
  5. Onder aan in het menu staat de functie ‘Handset resetten’.