Onvoorwaardelijk doorschakelen op extensie

De optie onvoorwaardelijk doorschakelen op de extensie is standaard niet in- en uit te schakelen
en ook niet te monitoren door middel van een blf.

Instellen

Een onvoorwaardelijke doorschakeling activeren kan via de functiecode *24[NUM].
Hier staat [NUM] voor het nummer die wordt ingesteld als *24 wordt aangeroepen.

Door bijvoorbeeld te bellen naar *240612349876 wordt het nummer 0612349876 ingesteld. Zodra dit is gedaan komt de doorschakeling onder aangepaste bestemming te staan met een maximale rinkeltijd van 30 seconden.

Met het instellen van een onvoorwaardelijke doorschakeling is deze nog niet geactiveerd op de extensie.

Let op: staat de extensie in de wachtrij zonder ”en doorschakelingen volgen” dan zal er geen enkele doorschakeling werken.

Activeren / deactiveren

Maak een speciale route aan en vul een naam in en een nummer. Zorg dat je achter het nummer de toevoeging [EXT] hebt staan. Met deze toevoeging weet de speciale route voor welke extensie geschakeld moet worden.

Kies bij de bestemming voor “Onvoorwaardelijk doorschakeling aan/uitzetten voor bellende extensie”.
De speciale route is nu klaar om voor de bellende extensie het onvoorwaardelijke doorschakelen te activeren en te deactiveren.

Monitoren

De status van de onvoorwaardelijke doorschakeling op de extensie is ook te monitoren met een blf functietoets. Dit kan geactiveerd worden in de speciale route.
Open de speciale route die zojuist is aangemaakt voor het onvoorwaardelijk doorschakelen en ga naar de sectie ‘Monitoring’. Selecteer bij monitor type de volgende optie: “Onvoorwaardelijke doorschakeling op extensie (INUSE betekend onvoorwaardelijke doorschakeling geactiveerd)”.
Bij de optie Extensie monitoren wordt de waarde ingesteld op Any[EXT].

De onvoorwaardelijk doorschakelen op de extensie is nu te monitoren.

Mocht de speciale route het nummer 815[EXT] hebben dan kan deze als volgt gemonitord worden: 815-[EXT][TENANTCODE]
Voorbeeld: 815201-tring