Niet storen (DND) status zien (BLF)

Let op: Op de toestellen van Yealink is dit niet nodig. De niet storen (DND) functionaliteit van deze toestellen werkt standaard met TRiNG.

Op andere toestellen kan het zien van de status van Niet storen op de volgende manier.

Maak een speciale route aan met als naam “Toggle niet storen (DND)” en geeft het een nummer met daar achter de tag [EXT].

Bij de bestemming moet de DND van de bellende extensie worden gewijzigd. Voeg aan de bestemming de volgende twee bestemming toe.

De piep is om een feedback aan de beller te geven dat de DND is aangepast.

Nu moet de route in de gaten gehouden kunnen worden, dit gebeurd bij het kopje Monitoring. De type van de monitoring krijgt de waarde “Extensie DND geactiveerd (INUSE betekend DND geactiveerd)” en de extensie om te monitoren op “Any [EXT]”.

De route is nu ingesteld en klaar voor gebruik.

Om vervolgens de DND knop zichtbaar te krijgen op het toestel, voeg je hem als volgt toe aan het desbetreffende functietoetsprofiel:

Type: BLF

Label: DND

Extensie: 813{$username}

Let op: Bij Extensie is het nummer hetzelfde nummer als welke je bij de speciale route hebt aangemaakt.