Follow Me (FM) status zien (BLF)

Maak een speciale route aan met als naam “Toggle Follow Me (FM)” en geeft het een nummer met daar achter de tag [EXT].

Bij de bestemming moet de Follow Me van de bellende extensie worden gewijzigd. Voeg aan de bestemming de volgende twee bestemming toe.

De piep is om een feedback aan de beller te geven dat de Follow Me is aangepast.

Nu moet de route in de gaten gehouden kunnen worden, dit gebeurd bij het kopje Monitoring. De type van de monitoring krijgt de waarde “Extensie Follow Me (FM) geactiveerd (INUSE betekend FM geactiveerd)” en de extensie om te monitoren op “Any [EXT]”.

De route is nu ingesteld en klaar voor gebruik.

Om nu een BLF op het toestel werkend te krijgen kan de value op het toestel er als volgt uit zien: 814[EXT]-T0000.
Waar de T0000 de tenant code is, deze vind je ook bij het overzicht bij de extensies.

* Vervang [EXT] voor het nummer van de extensie.