Doorverbinden Gigaset

Wanneer er een gesprek is, en u wilt dit gesprek doorverbinden, dan doet u het volgende.

  1. Druk de R toets in, houdt de R toets kort ingedrukt. (rood gearceerd)
  1. Op dit moment wordt de klant in de wacht gezet en hoort een wachttoon of wachtmuziek
  2. Toets nu het nummer in waarnaar er doorverbonden dient te worden en druk op de groene hoorn.
  3. Wanneer:
    • het gesprek wordt aangekomen, kondig dan de beller aan, druk op ‘opties’ en kies doorverbinden.
    • het gesprek niet wordt aangekomen, verbreek dan de verbinding.
  4. Verbreek de verbinding