Conditie voor interne/externe oproepen

In sommige gevallen wordt een telefoonnummer direct aan een extensie (toestel) gekoppeld. Of staat in een keuzemenu de optie ‘Rechtstreeks extensies bellen toestaan’ aan.
Als er dan gebeld wordt op het telefoonnummer en de extensie:

  • is in gesprek en heeft wisselgesprekken uit…
  • is offline…
  • neemt het gesprek niet aan…

…dan zal de beller een in ‘gesprekstoon’ terugkrijgen. De beller weet dan dat de lijn bezet is. Maar in sommige gevallen is dit niet gewenst en wil je dat het gesprek terugvalt op een wachtrij of doorschakeling. Om dit op te lossen maak je een conditie aan, koppel je de conditie aan de ‘andere bestemmingen’ en koppel je de uiteindelijke bestemming aan de conditie.

Stap 1. Maak de conditie aan

Maak de conditie aan (Configuratie–>Condities), geef deze een (logische) naam en vul bij CallerID de volgende code in: ^[0-9]{3,4}$
(Dit betekent dat het afzendnummer moet voldoen aan 3 of 4 cijfers van 0 t/m 9) Gebruik je 2 cijferige extensies, dan moet je hier een 2 van maken.

Laat de ‘Bestemming bij een match’ leeg want we willen alleen dat inkomende externe oproepen terugvallen op de wachtrij. En niet interne oproepen die voldoen aan deze regel.
Koppel de ‘Bestemming bij GEEN match’. aan bijvoorbeeld een wachtrij . Want 10 of 11 cijferige nummers voldoen niet aan deze conditie en volgen dus deze bestemming.

Stap 2. Conditie koppelen aan extensies

Open de extensie en koppel de conditie aan de andere bestemmingen.

Tip:

Voer een voorvoegsel toe aan de conditie (of aan de extensie) zodat je kan zien dat het een ’terugval’ gesprek is: