Inloggen met wachtrij penalty

Om in te loggen met een wachtrij penalty kan er een functiecode aangemaakt worden. Agenten kunnen dan bellen naar deze functiecode om in te loggen in een wachtrij met penalty.

Het is ook mogelijk om dit vooraf / vast in te stellen.

Aangepaste bestemming aanmaken

Ga naar Configuratie–>Aangepaste bestemmingen.

Klik op nieuwe Aangepaste bestemming:

Kies voor het Type: Log bellende agent in op wachtrij met penalty.

Vul een naam in.

Selecteer om welke wachtrij het betreft.

Voer een penalty in van 1 t/m 10.

Functiecode aanmaken

Door te bellen naar de functiecode (stercode) wordt de bellende extensie ingelogd op de wachtrij met de bijbehorende penalty.

Om een stercode aan te maken:

  1. Ga naar Configuratie->Functiecodes

2. Klik op Nieuwe functiecode.

3. Kies een vrije code.

4. Vul een relevante opmerking in.

5. Selecteer bij bestemming de recent aangemaakte aangepaste bestemming: “Log bellende agent in op wachtrij met penalty….

6. Klik Opslaan.