Handleiding bellen via browser

Volg deze instructie om snel wegwijs te worden in het bellen via je internetbrowser.

Om te bellen via je browser log je in door middel van de link die je per e-mail hebt ontvangen.

Wanneer je ingelogd bent, verschijnt het onderstaande scherm;

Dit scherm is verdeelt in 3 kolommen. De eerste kolom is de virtuele telefoon, de tweede kolom weergeeft de gespreksgeschiedenis en de derde kolom weergeeft de status van collega’s.

Uitbellen naar een nummer

Er zijn meerdere manieren op uit te bellen. Een nummer kan op verschillende manieren ingevoerd worden:

  • Nummer invoeren via het invoerveld of de knoppen. Je kan hier rechtstreeks een nummer plakken, intypen of aanklikken:
  • Uitbellen via een knop. Druk in het tabblad knoppen / buttons op het rondje van een knop of het telefoonicoontje en het nummer wordt automatisch ingevuld:
  • Via het telefoonboek. Ga naar het tabblad telefoonboek en klik op een contact en het nummer wordt automatisch ingevuld:

Druk op de groene knop om daadwerkelijk uit te bellen:

De telefooncentrale belt dan uit, je krijgt een overgangstoon te horen en je ziet dat het toestel aan de andere kant rinkelt:

Wanneer de oproep is beantwoord begint het gesprek te lopen en verschijnen er knoppen om het gesprek te bedienen:

Gebeld worden

Wanneer je gebeld wordt, krijg je een beltoon te horen en een popup in beeld:

Druk op de groene knop om de oproep aan te nemen, of op de rode knop om het gesprek te weigeren.

Gesprek bedienen

Wanneer het gesprek tot stand is gekomen verschijnen de onderstaande knoppen

Aangekondigd doorverbinden

1. Druk tijdens een gesprek op Attended Transfer (of Aangekondigd doorverbinden).

2. Het gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet en het toetsenbord verschijnt:

3. Voer een nummer in door middel van de toetsen of de knoppen aan de rechterkant.

4. Druk op Transfer (groene knop) om uit te bellen (naar diegene waar je naartoe wilt doorverbinden)

5. Wanneer het gesprek aangenomen wordt, kun je nogmaals op Transfer drukken om de orginele beller door te verbinden.

6. De beller is nu doorverbonden.

Om te annuleren, druk op Cancel / Annuleren.

Direct doorverbinden

Met direct doorverbinden kun je gesprek direct doorverbinden, zonder dat de persoon waarnaar je doorverbind eerst te horen krijgt wie het is.

  1. Klik tijdens een gesprek op direct transfer / direct doorverbinden, het gesprek wordt automatisch in de wacht gezet:

2. Vul dan een nummer in en druk op Transfer / doorverbinden (groene knop).

3. De beller is nu doorverbonden.

Wanneer de persoon waarnaar je doorverbonden had, het gesprek niet aanneemt binnen 15 seconden, dan krijg je het gesprek automatisch weer opnieuw aangeboden. Om te annuleren druk op Cancel / annuleren.