Snelkiesnummers

Snelkiesnummers of speed dial knoppen zijn bedacht om verkort te kunnen bellen. Zo is het mogelijk om een normaal telefoonnummer of contactpersoon te koppelen aan een snelkiesnummer. Zodoende kan je veel gebruikte contactpersonen een eenvoudig(er) getal toekennen en hoef je een telefoonnummer niet te onthouden en kun je diegene ‘snel’ bellen. Het snelkiesnummer kan alleen intern gebeld worden.

Snelkiesnummers kunnen ook worden toegevoegd aan het bedrijfstelefoonboek daarnaast kunnen snelkiesnummers met de naam ook toegevoegd worden aan knoppen (status opvragen van een extern telefoonnummer is niet mogelijk)

Bijvoorbeeld:
Leverancier 1: 1001
Leverancier 2: 1002
Klant 1: 2001
Klant 2: 2002
Snelkiesnummers werken ook in combinatie met vast-mobiel integratie.