Rapportages

Met de rapportage functie kan je bijvoorbeeld een overzicht opvragen van alle bellers. Dit overzicht geeft weer wie er op welk tijdstip gebeld heeft en hoe lang het gesprek heeft geduurd. Wil je achterhalen met welk nummer er is gebeld? Dan kan je dit via deze functionaliteit eenvoudig zien. De rapportage functionaliteit houdt ook bij hoeveel er in totaal gebeld is en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Maak je gebruik van een keuzemenu of een wachtrij? Dan is het mogelijk om te zien hoe vaak een bepaalde keuze is gemaakt en hoe lang de bellers in de wacht hebben gestaan. Tot slot kan je via deze functionaliteit ook statistieken opvragen over de medewerkers, bijvoorbeeld wanneer je wil zien welke medewerkers de meeste inkomende telefoontjes afhandelen.